Vanaf 2025 certificeringsplicht voor uitzendbureaus

Publicatiedatum 14 september 2022
Wijzigingsdatum 16 september 2022

De verplichte certificering heeft meerdere doelen. Allereerst het beter beschermen van arbeidskrachten. Het staat voorop dat een groep werkgevers goed omgaat met de arbeidskrachten in uitzendsituaties (onder wie arbeidsmigranten). Maar de kwalijke situaties, waarin te veel arbeidskrachten in uitzendsituaties verkeren, moeten zo snel mogelijk gestopt worden. Daarnaast wil het kabinet een gelijk speelveld voor uitzendbureaus waarborgen. Onder andere door ervoor te zorgen dat partijen die zich niet aan de regels houden van de markt worden geweerd.

Wij als HWC Personeelsdiensten vinden het welzijn van de mens erg belangrijk, daarom hebben wij ervoor gekozen om aan alle belangrijke certificeringen te voldoen.

Wij zijn daarom nu al NEN 4400-1, VCU en Iso 9001 gecertificeerd en zijn Lid van de NBBU.  

NEN-norm:
Als je als uitzendbureau bent gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm geeft dat de opdrachtgevers zekerheid dat het uitzendbureau zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen nakomt. Want als wij als uitzendbureau niet aan deze verplichtingen voldoet, dan kan de Belastingdienst de inlener aansprakelijk stellen. Die inlener kan dan een naheffing of boete krijgen. Dat risico wil jouw opdrachtgever niet lopen en dus gaat hij alleen in zee gaan met een gecertificeerd uitzendbureau.

Een volgens deze NEN-norm gecertificeerd uitzendbureau voldoet in ieder geval aan de volgende wettelijke verplichtingen uit arbeid:
>  De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
>  Het betalen van lonen volgens de WML
>  Het administreren van identificatiedocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

SNA-register
Juist om deze risico’s te beperken voor inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk is het SNA-keurmerk in het leven geroepen. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk geldt als hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van de NEN 4400-1 norm verstrekt de SNA het SNA-keurmerk. Elk (volgens de NEN 4400-1 norm) gecertificeerd uitzendbureaus is opgenomen in het SNA-register..

VCU-certificering

HWC personeelsdiensten bemiddelt uitzendkrachten die ook risicovolle werkzaamheden verrichten of in een risicovolle omgeving werken. Wij zijn daarom VCU gecertificeerd.  Dit certificaat geeft aan dat je als uitzendbureau samen met de kandidaten en opdrachtgever je inzet voor een goede veiligheidscultuur. VCU staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendkrachten en is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Dit betreft vaak bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of in een risicovolle omgeving. Denk daarbij aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. 

ISO 9001

De ISO9001-norm is de meeste bekende norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm vormt de internationale standaard en is een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. een ISO 9001-certificaat is een onafhankelijke waarborg voor de kwaliteit van uw organisatie.

NBBU

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. 

Wil jij werken Via een uitzendbureau. zorg er dan voor dat het uitzendbureau gecertificeerd is en Kijk of ze lid zijn van een branche vereniging zoals de ABU of NBBU.