NBBU akkoord met bonden over uitzend-cao

Publicatiedatum 13 februari 2023
Wijzigingsdatum 13 februari 2023
Auteur nbbu.nl

De NBBU en ABU hebben een akkoort bereikt met de vakbonden FNV,CNV en DE Unie over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hiermee wordt er opnieuw een flinke stap gezet in de richting van gelijkwaardige beloning van uitzendkrachten. Er zijn in de nieuwe CAO ook afspraken gemaakt voor de arbeidsongeschiktheidsbepaling die voor de lange termijn zowel juridisch, politiek als maatschappelijk houdbaar zijn. 

De inlenersbeloning wordt per 1 juli 2023 verder uitgebreid. Uitzendkrachten krijgen recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen die ook van toepassing zijn op medewerkers rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever. 

Werkervaring geborgd in bepalen beloning

De werkervaring van uitzendkrachten wordt nog beter geborgd in het bepalen van zijn of haar beloning. Cao-partijen willen bovendien dat als uitzendkrachten recht hebben op een transitievergoeding, deze ook daadwerkelijk wordt uitbetaald. 

In de nieuwe cao wordt ook de arbeidsongeschiktheidsbepaling aangepast. Er is momenteel veel te doen omtrent het uitzendbeding en arbeidsongeschiktheid. De afgelopen tijd is de rechtsgeldigheid van de huidige regel, dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte kan eindigen, in enkele gerechtelijke uitspraken ter discussie gesteld. Ook in de politiek is er veel discussie rondom de toepassing van uitzendbeding bij arbeidsongeschiktheid.

Duidelijkheid voor de branche

De nieuwe bepaling zorgt ervoor dat de cao in lijn is met de verwachting in rechtspraak en politiek dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer kan eindigen bij ziekte. Ook is er in de nieuwe afspraak geen verschil meer tussen uitzendovereenkomsten met en zonder uitzendbeding. De NBBU is blij dat de nieuwe cao nu al duidelijkheid creëert in de uitzendbranche.

De nieuwe uitzend-cao treedt 2 januari 2023 in werking en heeft een looptijd van een jaar. De eerste inhoudelijke wijzigingen vinden plaats per 1 juli 2023. Partijen praten in 2023 verder over een cao vanaf 2024. Mochten partijen hier onverhoopt niet uitkomen, dan wordt de cao in 2024 automatisch met een jaar verlengd.