HWC BEMIDDELINGSBUREAU WINT TENDER GASUNIE VOOR DE INHUUR VAN LASSERS

Publicatiedatum 21 februari 2022
Wijzigingsdatum 17 maart 2022

Op vrijdag 16 april 2021 hebben we een contract getekend met Gasunie voor de inhuur van lassers voor haar afdeling Speciale Opdrachten. Na de Europese aanbesteding ‘inhuur lassers’ hebben wij deze opdracht gegund gekregen.

Uitvoeren laswerkzaamheden

De afdeling Speciale Opdrachten van Gasunie heeft eigen lassers in dienst. Daarnaast huurt deze afdeling soms extra lassers in die (specialistische) laswerkzaamheden uit moeten voeren voor de diverse projecten. Kwaliteit en veiligheid zijn in grote mate van belang bij het uitvoeren van deze werkzaamheden. De in te zetten lassers moeten prefab delen, gasvoerende leidingen en hot tie-ins kunnen lassen en diverse montagewerkzaamheden uit kunnen voeren.

Europese aanbesteding

Omdat de kosten van de inhuur van lassers boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomen, werd deze dienstverlening door Gasunie in de markt uitgezet via een Europese aanbesteding. De schaarste van beschikbare lassers en de eisen die door Gasunie gesteld werden met betrekking tot de kennis en vaardigheden van de lassers, zorgen ervoor dat er weinig leveranciers in de markt beschikbaar zijn die deze lassers kunnen leveren.

Een succesvol eindresultaat

Gelukkig eindigde de aanbesteding met het ondertekende contract als succesvol eindresultaat, waardoor de in te zetten lassers ingehuurd kunnen worden. HWC Bemiddelingsbureau is natuurlijk erg blij met dit contract. Gasunie kan op deze manier samen met HWC gemakkelijk meer lassers inzetten. Door het contract dat we met Gasunie getekend hebben, kan de afdeling Speciale Opdrachten met zekerheid beschikken over de in te huren lassers met de vereiste kennis en vaardigheden. Wanneer er meer lassers nodig zijn kan er gemakkelijk worden opgeschaald.

Op de foto staan van links naar rechts, Wim Zegers (directeur HWC) en zijn zoon Mark Zegers (operationeel directeur) en Geert Warris (Manager OLS).